Ανδρομάχης 228

Καλλιθέα Αττικής

211 118 97 55

lawpanagiotou@gmail.com

Ασφαλιστικά Μέτρα

ΠΟΙΝΙΚΟΛΟΓΟΙ ΑΘΗΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Ασφαλιστικά μέτρα Νομοθεσία Ασφαλιστικά μέτρα είναι η προσωρινή ρύθμιση για την παροχή δικαστικής προστασίας, εκδικάζονται με γρήγορη διαδικασία από το αρμόδιο ειρηνοδικείο ή μονομελές πρωτοδικείο. Η παράσταση ενώπιον του δικαστηρίου γίνεται υποχρεωτικά με δικηγόρο. Περιπτώσεις ασφαλιστικών μέτρων – Διατροφή – επιμέλεια – επικοινωνία τέκνων, μετοίκηση. – Απαγόρευση προσέγγισης σε συγκεκριμένη απόσταση. – Νομή ή κατοχή […]

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΔΔΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΕΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ

Ποινικολόγος Παναγιώτου Μαρία Δικηγόρος Αθήνα

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ε. D. L. ■ Υπόθεση C‑699/21 Ο σοβαρός κίνδυνος για την υγεία των ατόμων η παράδοση των οποίων ζητείται βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης δικαιολογεί την αναβολή της παράδοσης και υποχρεώνει την αρχή εκτέλεσης, προκειμένου να αποκλείσει την ύπαρξη του εν λόγω κινδύνου, να διερευνήσει τις περιστάσεις κάτω από τις οποίες η αρχή […]

Προστασία θιγόμενων προσώπων μέσω διαδικτύου – Ασφαλιστικά Μέτρα.

ΠΟΙΝΙΚΟΛΟΓΟΙ ΑΘΗΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Προστασία θιγόμενων προσώπων μέσω διαδικτύου – Ασφαλιστικά Μέτρα. Οι αναρτήσεις εξυβριστικού και δυσφημιστικού σκοπού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο διαδίκτυο και η μη διαγραφή αυτών προσβάλλουν την προσωπικότητα του θιγόμενου. Το δικαστήριο των ασφαλιστικών μέτρων έκρινε κατά πιθανολόγηση ότι προσβάλλεται η προσωπικότητα του αιτούντος, από τις επίδικες αναρτήσεις, το περιεχόμενο των οποίων ακόμη και αν εδράζεται […]

Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο

ιδιωτικό διεθνές δίκαιο private international law Δικηγόρος ιδιωτικό διεθνές δίκαιο

Το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο άπτεται πολλών νομικών ζητημάτων που απασχολούν τους πολίτες και αφορά θέματα που ανακύπτουν μεταξύ δύο ή και περισσότερων κρατών ως προς το Νόμο που ισχύει σε κάθε χώρα. Το Δικηγορικό μας Γραφείο αναλαμβάνει και παρέχει πλήρη νομική εκπροσώπηση και κάλυψη, για την επίλυση των νομικών ζητημάτων σας σε Διεθνές επίπεδο, μεταξύ […]

Αντικατάσταση δικαστικού συμπαραστάτη

αντικατάσταση δικαστικού συμπαραστάτη αντικατάσταση μέλους εποπτικού συμβουλίου

Από τη διάταξη του άρθρου 758 παρ. 1 του ΚΠολΔ προκύπτει ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάκληση ή μεταρρύθμιση οριστικής απόφασης της εκούσιας δικαιοδοσίας είναι η ύπαρξη νέων πραγματικών περιστατικών, δηλαδή γεγονότων που προέκυψαν μετά τη δημοσίευση της κρίσιμης απόφασης, της οποίας ζητείται η ανάκληση ή η μεταρρύθμιση ή η μετά τη δημοσίευση αυτής μεταβολή […]

Investment Visa – Residence Golden Visa

invest in Greece residence golden visa

Golden Visa Program Individuals has not limit their lives and business interests to one country. Residence by investment programs, also known as provide high-net-worth individuals with the option to relocate and the right to live, work, study, and receive healthcare in their new countries of residence. Being able to change residence to a suitable country or […]

Επικύρωση και Μετάφραση Εγγράφου από Δικηγόρο

επικύρωση μετάφραση από δικηγόρο

Σύμφωνα με το άρθρο 14 § 4 εδ. β΄ του ν. 4727/2020 ο δικηγόρος μπορεί να επικυρώνει αντίγραφα εκτύπωσης πρωτότυπων ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων, ενώ κατά το άρθρο 15 § 2 του ίδιου νόμου μπορεί να επικυρώσει ιδιωτικά ηλεκτρονικά έγγραφα. Σύμφωνα με το άρθρο 4 της ΚΥΑ 32256 ΕΞ 2021/ΦΕΚ Β 4651/8.10.2021, το φυσικό πρόσωπο, που […]

Κληρονομητήριο Διαδικασία

κληρονομητήριο διαδικασία κληρονομικό

Κληρονομητήριο Κάθε κληρονόμος, που δικαιούται μερίδιο από τη κληρονομία, μπορεί να ζητήσει από το αρμόδιο δικαστήριο, να του παρέχει πιστοποιητικό για το κληρονομικό του δικαίωμα και για τη μερίδα που του αναλογεί. Το πιστοποιητικό αυτό, ονομάζεται κληρονομητήριο και δίνει τη δυνατότητα στον κάτοχό του – κληρονόμο, να ασκήσει τα όποια δικαιώματά του επί της κληρονομούμενης […]

Αποδοχή Κληρονομιάς με το ευεργέτημα της απογραφής

αποδοχή κληρονομιάς με το ευεργέτημα της απογραφής

Ο κληρονόμος έχει το δικαίωμα, ενός τεσσάρων μηνών από τότε που έλαβε γνώση ότι κατέστη κληρονόμος και την αιτία της κληρονομιάς, να προβεί σε αποδοχή με το ευεργέτημα της απογραφής, περιορίζοντας την ευθύνη του για τις υποχρεώσεις της κληρονομιάς μέχρι το ενεργητικό της, δηλαδή μέχρι τη συνολική αξία της κληρονομίας. Στην περίπτωση αυτή, οι δανειστές του κληρονομούμενου […]

Αναδοχή Παιδιού

anadoxi paidioy

Αναδοχή είναι η ανάληψη της πραγματικής φροντίδας του τελούντος υπό γονική μέριμνα από τρίτους, οι οποίοι καλούνται ανάδοχοι γονείς Οι ανάδοχοι γονείς, λαμβάνουν την ικανότητα αυτή, είτε μετά από συμφωνία με τους φυσικούς γονείς, είτε μέσω δικαστικής απόφασης. Ωστόσο, η νομική σχέση μεταξύ φυσικών γονέων και του τέκνου δεν μεταβάλλεται. Αυτό σημαίνει ότι δεν αφαιρείται […]