Συναινετικό Διαζύγιο – Οι αλλαγές στο Νόμο

synainetiko-diazygio

Την εισαγωγή του “άυλου συναινετικού διαζυγίου” προβλέπει, μεταξύ άλλων, το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων και άλλα ζητήματα οικογενειακού δικαίου» που κατατέθηκε πριν λίγες ημέρες στη Βουλή. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου, με τη δυνατότητα λύσης του γάμου με ηλεκτρονικά μέσα απλοποιείται η διαδικασία έκδοσης […]

Δικαστική Συμπαράσταση

dikastiki-symparastasi

Δικαστική συμπαράσταση είναι η κατάσταση στη οποία τίθεται ένα πρόσωπο μέσω δικαστικής αποφάσεως λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής ή λόγω σωματικής αναπηρίας, εφόσον αδυνατεί εν όλω ή εν μέρει να φροντίζει μόνος για τις υποθέσεις του, καθώς και λόγω ασωτίας, τοξικομανίας ή αλκοολισμού, εφόσον εκθέτει στον κίνδυνο της στέρησης τον εαυτό του, το σύζυγο του, […]

Το ζήτημα επανακαθορισμού των αμετακλήτως επιβληθεισών ποινών, λόγω μεταγενέστερης ηπιότερης αντιμετώπισης των αδικημάτων

Στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου  παραπέμφθηκε η υπόθεση κρατουμένου, ο οποίος καταδικάσθηκε σε συνολική ποινή κάθειρξης 29 ετών, με καθορισθείσα εκτιτέα ποινή κάθειρξης 25 ετών, με απόφαση που κατέστη αμετάκλητη πριν την έναρξη ισχύος του νέου Ποινικού Κώδικα. Με αίτησή του προς τον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών ο καταδικασμένος, ενόσω διαρκεί η έκτιση της ποινής του, […]

Ψήφιση Νέου Νόμου για το Οικογενειακό Δίκαιο

synepimeleia

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4800/2021 «Μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων, άλλα ζητήματα οικογενειακού δικαίου και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α’ 81). Σύμφωνα με το άρθρο 1, ο Νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του βέλτιστου συμφέροντος του τέκνου δια της ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την εκπλήρωση της ευθύνης τους […]

Σύμφωνο Συμβίωσης

symfono-symviosis

Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Η ψήφιση του νέου νόμου για το Σύμφωνο Συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις, συνιστά την πρώτη προσπάθεια εκσυγχρονισμού της ελληνικής νομοθεσίας για το σύμφωνο συμβίωσης. Φιλοδοξία των νέων ρυθμίσεων είναι τόσο η ανταπόκριση στις ανάγκες της σύγχρονης πραγματικότητας, όσο και η βελτίωση ορισμένων ρυθμίσεων του προϊσχύοντος νομικού  πλαισίου, οι οποίες αποτέλεσαν […]

Υιοθεσία ενηλίκου – Διαδικασία και προϋποθέσεις

yiothesia-enilikou

Σύμφωνα με το νόμο που διέπει την υιοθεσία ενηλίκου, επιτρέπεται όταν ο υιοθετούμενος είναι συγγενής ως και τον τέταρτο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας αυτού που υιοθετεί. Τυχόν μεταγενέστερη ακύρωση του γάμου ή διαζύγιο μετά την υιοθεσία, δεν επηρεάζει το κύρος της και η εξ αγχιστείας συγγένεια που δικαιολογεί την υιοθεσία εξακολουθεί να υφίσταται. […]

Συνεπιμέλεια ανήλικων τέκνων: Τα κριτήρια που λαμβάνει υπόψη το δικαστήριο

Στις μέρες μας, έχουν αυξηθεί τα αιτήματα γονέων ενώπιον ελληνικών Δικαστηρίων όπου ζητούν να τους χορηγηθεί η συνεπιμέλεια των ανήλικων τέκνων τους. Τα αιτήματα αυτά, εξετάζονται, και πρέπει να εξετάζονται με φειδώ και μεγάλη προσοχή, εξαιτίας της καλής ψυχικής υγείας που πρέπει οι γονείς να παρέχουν στα παιδιά τους, με σταθερότητα και ομαλότητα στην καθημερινότητά […]

Αναδοχή ανηλίκου

Αναδοχή είναι η ανάληψη της πραγματικής φροντίδας του τελούντος υπό γονική μέριμνα από τρίτους, οι οποίοι καλούνται ανάδοχοι γονείς. Οι ανάδοχοι γονείς, λαμβάνουν την ικανότητα αυτή, είτε μετά από συμφωνία με τους φυσικούς γονείς, είτε μέσω δικαστικής απόφασης. Ωστόσο, η νομική σχέση μεταξύ φυσικών γονέων και του τέκνου δεν μεταβάλλεται. Αυτό σημαίνει ότι δεν αφαιρείται […]

Τι ισχύει για την αποποίηση κληρονομιάς από ανήλικο τέκνο

Ο κληρονόμος που επιθυμεί να αποδεχτεί την κληρονομία, την αποδέχεται στο σύνολό της, δηλαδή τόσο το ενεργητικό της σκέλος όσο και το παθητικό της. Ως παθητικό νοούνται τα χρέη του αποβιώσαντα, τα οποία καλείται εκείνος που θα αποδεχτεί την κληρονομία να τα διαχειριστεί. Στην περίπτωση όπου το παθητικό της κληρονομιαίας περιουσίας υπερβαίνει το ενεργητικό, ελλοχεύει ο κίνδυνος […]

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των συζύγων στη συνεισφορά των οικογενειακών αναγκών;

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1389 ΑΚ, οι σύζυγοι έχουν την υποχρέωση να συνεισφέρουν από κοινού, ο καθένας ανάλογα με τις δυνάμεις του, για την αντιμετώπιση των αναγκών της οικογένειας. Η συνεισφορά γίνεται με την προσωπική εργασία, τα εισοδήματά τους και την περιουσία τους. Εν συνεχεία και σε συνδυασμό με το άρθρο 1390 ΑΚ, στην υποχρέωση του προηγούμενου άρθρου, περιλαμβάνονται ειδικότερα η αμοιβαία […]