Ανδρομάχης 228

Καλλιθέα Αττικής

211 118 97 55

lawpanagiotou@gmail.com

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ - ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ​

  • Άδειες παραμονής – Αρχική Χορήγηση,
  • Ανανέωση Αδειών παραμονής,
  • Αντιρρήσεις και Ενστάσεις σε περιπτώσεις απέλασης,
  • Πολιτογράφηση Ομογενών και Αλλογενών,
  • Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω γέννησης και φοίτησης σε σχολείο/πανεπιστήμιο στην Ελλάδα,
  • Κτήση με Πολιτογράφηση,
  • Καθοδήγηση για τις εξετάσεις πολιτογράφησης
  • Απώλεια και αφαίρεση της ελληνικής ιθαγένειας και Ανάκτησή της.