ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • Αποδοχή και Αποποίηση Κληρονομίας,
 • Δημόσια Διαθήκη,
 • Ιδιόγραφη Διαθήκη,
 • Μυστική Διαθήκη,
 • Εξ αδιαθέτου Διαδοχή,
 • Τάξεις Κληρονόμων,
 • Συμμετοχή επιζώντος συζύγου στην κληρονομία & Αποκλεισμός αυτού,
 • Συγκληρονόμοι,
 • Νόμιμη Μοίρα και οι Δικαιούχοι,
 • Αποδοχή και Αποποίηση Κληρονομίας Ανηλίκων Τέκνων,
 • Αγωγές κατά της κληρονομίας,
 • Αγωγή περί Κλήρου,
 • Χρησικτησία κατά Κληρονόμου,
 • Σχέσεις περισσότερων Κληρονόμων,
 • Αποδοχή με το ευεργέτημα της απογραφής,
 • Δικαστική Εκκαθάριση της Κληρονομίας,
 • Κληρονομικό Καταπίστευμα,
 • Εκποίηση της Κληρονομίας,
 • Αίτηση Έκδοσης Κληρονομητηρίου,
 • Εκτέλεση Διαθήκης,
 • Ανάκληση Δωρεάς εν Ζωή λόγω Αχαριστίας.