Ανδρομάχης 228

Καλλιθέα Αττικής

211 118 97 55

lawpanagiotou@gmail.com

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Υπεύθυνες & Αξιόπιστες
Νομικές υπηρεσίες
 
Δεχόμαστε επισκέψεις μόνο κατόπιν κράτησης.

Πολυετή Εμπειρία στη Μαχόμενη Δικηγορία

Καλύπτουμε ευρύ φάσμα Νομικών Υπηρεσιών

Με άρτια επιστημονική κατάρτιση, συνέπεια και υπευθυνότητα, η Δικηγόρος Μαρία Παναγιώτου αναλαμβάνει υποθέσεις που άπτονται πολλών τομέων του Δικαίου. Στοχεύοντας στη βέλτιστη δυνατή διεκπεραίωση κάθε υπόθεσης που αναλαμβάνει, λειτουργεί πάντα με υψηλό αίσθημα ευθύνης και προς όφελος των συμφερόντων των εντολέων της.

Το Δικηγορικό Γραφείο ασχολείται ως επί το πλείστον με Ποινικό Δίκαιο, Οικογενειακό Δίκαιο, Ασφαλιστικά Μέτρα, Κληρονομικό Δίκαιο, Μισθωτικές Διαφορές, Μισθώσεις Ακίνητης Περιουσίας, Σύνταξη και Μελέτη Συμβάσεων, Δίκαιο Ακινήτων, Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας (copyright), Κατοχύρωση Εμπορικών Σημάτων (Trade Mark) Ευρωπαϊκά και Διεθνώς, την Ίδρυση Σωματείων, Δίκαιο Αλλοδαπών & Μετανάστευσης και άσυλο, και ένα πλήθος άλλων υποθέσεων.

Εμπιστευθείτε τη Μαρία Παναγιώτου για την επίλυση των νομικών σας θεμάτων. Η δικηγόρος αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση των υποθέσεών σας δικαστικά, αλλά και εξωδικαστικά με την παροχή υπηρεσιών Διαμεσολάβησης ως σύμβουλος διαπραγμάτευσης των εντολέων της, για τη διασφάλιση των συμφερόντων τους. Με απόλυτο επαγγελματισμό, εχεμύθεια και σεβασμό προς τους εκάστοτε εντολείς, η Μαρία Παναγιώτου προβαίνει στην έγκαιρη και αποτελεσματική νομική προστασία τους.

Δημοσιεύσεις

ΝΟΜΙΚΗ & ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ