Ανδρομάχης 228

Καλλιθέα Αττικής

211 118 97 55

lawpanagiotou@gmail.com

ΔΙΚΑΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 • Σύσταση Οροφοκτησίας / κάθετης ιδιοκτησίας
 • Σχέσεις των οροφοκτητών
 • Κανονισμοί Υποχρεώσεις και Δικαιώματα των Συνιδιοκτητών
 • Κοινόχρηστοι χώροι: Δικαίωμα χρήσης – πιλοτή
 • Δίκαιο Ακινήτων
 • Κτηματολογικό Δίκαιο
 • Διορθώσεις Κτηματολογικών στοιχείων
 • Έλεγχος ακίνητης περιουσίας
 • Έλεγχοι τίτλων ιδιοκτησίας / Έρευνα σε Υποθηκοφυλακείο 
 • Προσημειώσεις – υποθήκες
 • Σύνταξη συμβολαίων αγοραπωλησίας και Μεταβιβάσεις ακινήτων