ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Αναλαμβάνουμε την διαμεσολάβηση για την επίλυση αστικών και εμπορικών διαφορών, κληρονομικών & μισθωτικών διαφορών.