Ανδρομάχης 228

Καλλιθέα Αττικής

211 118 97 55

lawpanagiotou@gmail.com

Κληρονομητήριο


Κάθε κληρονόμος, που δικαιούται μερίδιο από τη κληρονομία, μπορεί να ζητήσει από το αρμόδιο δικαστήριο, να του παρέχει πιστοποιητικό για το κληρονομικό του δικαίωμα και για τη μερίδα που του αναλογεί.

Το πιστοποιητικό αυτό, ονομάζεται κληρονομητήριο και δίνει τη δυνατότητα στον κάτοχό του – κληρονόμο, να ασκήσει τα όποια δικαιώματά του επί της κληρονομούμενης περιούσιας, προβαίνοντας σε ανάλογες ενέργειες.

Το Δικαστικό αυτό Πιστοποιητικό, απαιτείται από τις Τράπεζες, σε περιπτώσεις είσπραξης απαιτήσεων, όπως για παράδειγμα για είσπραξη από τους κληρονόμους ή για είσπραξη τραπεζικών καταθέσεων του θανόντα συγγενή.

Για να μπορέσουν οι Τράπεζες να γνωρίζουν ότι είστε ο κληρονόμος που αποβιώσαντα, ζητούν το λεγόμενο Κληρονομητήριο, το οποίο και πιστοποιεί ότι είστε ο κληρονόμος.

Διαδικασία έκδοσης Κληρονομητηρίου:

  1. Κατάθεση Αίτησης από Δικηγόρο ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου, ο οποίος συντάσσει το δικόγραφο για την έκδοση του κληρονομητηρίου.
  2. Ανάρτηση – Δημοσίευση της αίτησης έκδοσης κληρονομητηρίου για δέκα (10) ημέρες, αρχής γενομένης από την επομένη της ημερομηνίας κατάθεσης της ως άνω αίτησης.
  3. Κατάθεση προτάσεων στο δικαστήριο και προσκόμιση συγκεκριμένων δικαιολογητικών: ληξιαρχική πράξη θανάτου, πιστοποιητικό εγγυτέρων / πλησιεστέρων συγγενών, πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης από το Ειρηνοδικείο και το Πρωτοδικείο, πιστοποιητικό περί μη αποποίησης, πιστοποιητικό περί μη αμφισβήτησης κληρονομικού δικαιώματος.
  4. Κατόπιν ο αρμόδιος Ειρηνοδίκης ελέγχει τη νομιμότητα του συνόλου των εγγράφων και εν συνεχεία εκδίδει το Κληρονομητήριο.
  5. Μετά την πάροδο είκοσι (20) ημερών από την έκδοση του Κληρονομητηρίου, κατατίθεται Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού τελεσιδικίας, με τη λήψη του οποίου, ολοκληρώνεται η όλη διαδικασία.

Ο Δικηγόρος σας, θα σας ενημερώσει πλήρως για τη διαδικασία που απαιτείται εκ του Νόμου να πραγματοποιηθεί και το κόστος, με σκοπό να έχετε επιτυχή αποτέλεσμα.

Επικοινωνήστε μαζί μας.