Ανδρομάχης 228

Καλλιθέα Αττικής

211 118 97 55

lawpanagiotou@gmail.com

Το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο άπτεται πολλών νομικών ζητημάτων που απασχολούν τους πολίτες και αφορά θέματα που ανακύπτουν μεταξύ δύο ή και περισσότερων κρατών ως προς το Νόμο που ισχύει σε κάθε χώρα.

Το Δικηγορικό μας Γραφείο αναλαμβάνει και παρέχει πλήρη νομική εκπροσώπηση και κάλυψη, για την επίλυση των νομικών ζητημάτων σας σε Διεθνές επίπεδο, μεταξύ περισσότερων χωρών εκτός και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, είναι το σύνολο των κανόνων οι οποίοι καθορίζουν ποιο από τα παράλληλα ισχύοντα δίκαια των διαφόρων κρατών, είναι αρμόδιο για να ρυθμίσει τη νομική σχέση. Αναλαμβάνουμε να διεκπεραιώσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα και δυσχέρεια αντιμετωπίζετε με το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει στο εξωτερικό.

Καλέστε μας για να συζητήσουμε τη περίπτωση που σας απασχολεί.