Ανδρομάχης 228

Καλλιθέα Αττικής

211 118 97 55

lawpanagiotou@gmail.com

Επικείμενος κίνδυνος και επείγουσα περίπτωση για Ασφαλιστικά Μέτρα


Επικείμενος κίνδυνος είναι και αυτός που αν δεν αποτραπεί, θα καταστεί ανέφικτη η πραγμάτωση της αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του καθ’ ου – οφειλέτη. Από μόνη της η αφερεγγυότητα του οφειλέτη δεν αποτελεί επικείμενο κίνδυνο ικανό για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων. Επείγουσα περίπτωση είναι η ύπαρξη επείγουσας ανάγκης να ενεργοποιηθεί προσωρινά η έννομη σχέση που αποτελεί την κύρια διαφορά. Αν υπάρχει ανάγκη προσωρινής απόλαυσης του δικαιώματος, υπάρχει επείγουσα περίπτωση.

Αν η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων βασίζεται σε πιθανολόγηση ότι θα γίνει δεκτή η αγωγή που έχει ασκήσει ο αιτών κατά του καθ’ ου, η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων προβάλλει επικείμενο κίνδυνο στο απώτερο μέλλον.

– Διατροφή – Επιμέλεια – Επικοινωνία Τέκνων, Μετοίκηση Συζύγου από την οικία.
– Απαγόρευση προσέγγισης σε συγκεκριμένη απόσταση.
– Νομή ή κατοχή κινητού ή ακινήτου, καθώς επίσης, Ασφαλιστικά Μέτρα για ενοχλητικούς θορύβους από γειτονικό ακίνητο.
– Εγγραφή ή άρση προσημείωσης υποθήκης.
– Συντηρητική κατάσχεση.

Επί ασφαλιστικών μέτρων νομής, αν οποιαδήποτε καθυστέρηση θα επιφέρει ουσιώδη βλάβη στο αντικείμενο της νομής, υπάρχει ανάγκη να ρυθμιστεί προσωρινά η κατάσταση ή έστω υπάρχει επείγουσα ανάγκη χρήσης του. Συντηρητική κατάσχεση μπορεί να επιβληθεί και σε σήμα εταιρείας, αρκεί αυτό να μην περιλαμβάνει την ονομασία φυσικού προσώπου.

 

Προσωρινή διαταγή


Στο ελληνικό δίκαιο, η προσωρινή διαταγή είναι μία διαταγή και όχι απόφαση, που λαμβάνεται μετά από αίτηση ήδη με την κατάθεσή της και καλύπτει το έλλειμμα προσωρινής προστασίας πριν την έκδοση της απόφασης ασφαλιστικών μέτρων. Είναι σύντομη, δεν περιέχει αιτιολογία, ούτε δημοσιεύεται στο ακροατήριο του δικαστηρίου.

Η ισχύς της εκτείνεται από τη λήψη της μέχρι την έκδοση απόφασης επί της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων. Ενδιάμεσα μπορεί, ωστόσο, να ανακληθεί ή να μεταρρυθμιστεί, όπως και η απόφαση ασφαλιστικών μέτρων.

Κατά την κρατούσα, γνώμη, η προσωρινή διαταγή, εφόσον δεν φέρει το χαρακτήρα απόφασης, δεν δημιουργεί ούτε προσωρινό δεδικασμένο, αφού στερείται του προσόντος της αυθεντικής διάγνωσης ως προς την ουσιαστική έννομη σχέση που αφορά ή ως προς τη νομιμότητα των μέτρων που διατάσσει, για αυτό και με νεότερη διαταγή του δικαστηρίου που την εξέδωσε ή του δικαστηρίου στο οποίο εκκρεμεί η κύρια υπόθεση, μπορεί να ανακληθεί και αυτεπαγγέλτως από τη στιγμή που πειστεί το δικαστήριο ότι δεν υπήρχε εξαρχής ή εξέλιπε μεταγενέστερα ο λόγος για τον οποίο εκδόθηκε.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Δικηγορικό μας Γραφείο.