Ανδρομάχης 228

Καλλιθέα Αττικής

211 118 97 55

lawpanagiotou@gmail.com

Απαγόρευση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων μέσω συστήματος βιντεοεπιτήρησης σε κοινόχρηστο χώρο.
•Η απόφαση του έτους 2022 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα δημοσίευσε απόφαση με την οποία κρίθηκε η απαγόρευση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων μέσω συστήματος βίντεο επιτήρησης σε κοινόχρηστο χώρο.
Περίληψη υπόθεσης:
•Συνιδιοκτήτης διπλοκατοικίας τοποθέτησε σύστημα βιντεοεπιτήρησης σε κοινόχρηστους χώρους. Κατόπιν καταγγελίας των έτερων συνιδιοκτητών, η Αρχή έκρινε ότι ως προς το σύστημα βιντεοεπιτήρησης εφαρμόζεται ο ΓΚΠΔ και απαιτείται να πληρούνται οι όροι της οδηγίας 1/2011 της Αρχής, όπως έχουν διευκρινισθεί με τη γνωμοδότηση 5/2017. Ειδικότερα, υπεύθυνος επεξεργασίας για τον σκοπό της προστασίας προσώπων και αγαθών των κοινόχρηστων χώρων μπορεί να είναι οι συνιδιοκτήτες από κοινού, αλλά όχι μεμονωμένος ιδιοκτήτης. Όταν δεν υφίσταται κανονισμός, για την απόφαση των συνιδιοκτητών απαιτείται πλειοψηφία σε ποσοστό ιδιοκτησίας 50% + 1 και επιπλέον σύμφωνη γνώμη των δύο τρίτων των ενοίκων, για την οποία λαμβάνεται υπόψη μία ψήφος ανά κατοικημένο (μη κενό) διαμέρισμα.
Επικοινωνήστε με το Δικηγορικό μας Γραφείο για περαιτέρω πληροφορίες.