Ηλεκτρονικά πλέον διενεργούνται οι καταθέσεις αδειών παραμονής στην Ελλάδα. Επικοινωνήστε με το Δικηγορικό μας Γραφείο με σκοπό να ενημερωθείτε από εμάς για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την υπόθεσή σας και τη συγκεκριμένη άδεια παραμονής σας είτε για ανανέωση είτε για αρχική χορήγηση. Σας παρέχουμε πλήρη κάλυψη στο πεδίο της κατάθεσης των δικαιολογητικών που απαιτούνται.

Σε πλήρη εφαρμογή τίθεται από 1 Απριλίου 2022 η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, η οποία αποτελεί το Μητρώο όλου του κτιριακού αποθέματος της χώρας. Με αυτή την ψηφιακή καταγραφή των ακινήτων, το κράτος δημιουργεί ένα μόνιμο σύστημα παρακολούθησης των κατασκευών, αλλά και των μεταβολών σε υφιστάμενα κτίρια καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής τους, με σκοπό να τεθεί ένα τέλος στις νέες αυθαιρεσίες και να θωρακιστεί η ιδιοκτησία των πολιτών. Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου θα διασυνδεθεί με άλλες πληροφοριακές υποδομές που βρίσκονται σε φάση ψηφιακής δημιουργίας όπως το Κτηματολόγιο, η ηλεκτρονική έκδοση Οικοδομικών Αδειών (e-adeies) και ο ψηφιακός χάρτης.
Η Ταυτότητα Κτιρίου θα ζητείται:
Στα συμβόλαια αγοραπωλησίας, γονικής παροχής, δωρεάς.
Στις οικοδομικές Άδειες εργασιών ανακαίνισης, προσθήκης, αλλαγής χρήσης.
Σε Επιδοτούμενα προγράμματα (Εξοικονομώ, ΕΣΠΑ κ.λπ).
Σε Άδειες λειτουργίας επιχειρήσεων.
Σε Δανειακές συμβάσεις με τράπεζες.
Σε Συνδέσεις με δίκτυα κοινής ωφέλειας.
Όσο αφορά τους ιδιοκτήτες αυθαιρέτων, που το προηγούμενο διάστημα μπήκαν στη ρύθμιση τακτοποίησης με Νόμο, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι, η διαδικασία θεωρείται ολοκληρωμένη, μόνο όταν ο ιδιοκτήτης του ακινήτου έχει ολοκληρώσει την Ηλεκτρονική Ταυτότητα της ιδιοκτησίας του. Δηλαδή, η μη έκδοση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας, θα ισοδυναμεί με μη τακτοποίηση της αυθαιρεσίας. Για αυτό οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων, θα πρέπει άμεσα να απευθυνθούν σε αρμόδιο μηχανικό για την σύνταξη της ταυτότητας του κτιρίου τους.
Όσοι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων δεν τα τακτοποίησαν, θα βρεθούν αντιμέτωποι και σε περιορισμούς και απαγορεύσεις για την αξιοποίηση της περιουσίας τους.
👉🏻Τι γίνεται με τα εξ ολοκλήρου αυθαίρετα και τα ακίνητα με μεγάλες αυθαιρεσίες, που δεν πρόλαβαν να «τακτοποιηθούν»;
Κατ’ αρχάς θα πρέπει να θυμίσουμε ότι, οι διαδικασίες νομιμοποίησης των κτιρίων με μεγάλες αυθαιρεσίες της #Κατηγορίας 5 σταμάτησαν τον Οκτώβριο του 2020.
Ωστόσο, λίγους μήνες αργότερα, με νέες νομοθετικές ρυθμίσεις κτίρια της «Κατηγορίας 5» μετακινήθηκαν στην «Κατηγορία 4» προκειμένου να μπορούν να δηλωθούν και να αξιοποιηθούν, ενώ προωθήθηκαν και άλλες ρυθμίσεις για τακτοποίηση κτιρίων της Κατηγορίας 5, τα οποία διαχειρίζονται οι τράπεζες μετά από πλειστηριασμούς, εκμισθώνονται με σύμβαση leasing, μεταβιβάζονται στην ΕΤΑΔ, κληρονομούνται ή βρίσκονται σε περιοχές που κηρύχθηκαν το 2020 σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Για τα υπόλοιπα μεγάλα αυθαίρετα, που περιλαμβάνονταν κτίρια δίχως οικοδομική άδεια, ή εκείνα που έχουν υπερβάσεις άνω του 40% των πολεοδομικών μεγεθών κάλυψης και δόμησης και άνω του 20% του επιτρεπόμενου ύψους και δεν πρόλαβαν να τακτοποιηθούν, το Υπουργείο Περιβάλλοντος ετοιμάζει νέα νομοθετική ρύθμιση.
Η λύση στην οποία φαίνεται να καταλήγει το Υπουργείο συνίσταται σε τέσσερις βασικούς άξονες:
▪ Ολα τα αυθαίρετα της κατηγορίας 5 θα δηλωθούν κανονικά στην πλατφόρμα της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου αποκλειστικά ηλεκτρονικά.
▪ Τα πρόστιμα στην περίπτωση αυτής της κατηγορίας θα είναι προσαυξημένα, ενώ τα χρήματα από τα πρόστιμα τακτοποίησης αποκλειστικά των συγκεκριμένων αυθαιρέτων, τα οποία είναι άλλωστε και τα μεγαλύτερα σε επίπεδο εσόδων, θα κατευθύνονται σε έναν ξεχωριστό κωδικό του Πράσινου Ταμείου, με στόχο να χρησιμοποιηθούν για την αποζημίωση δεσμευμένων οικοπέδων για τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων. Με τον τρόπο αυτό ουσιαστικά τα χρήματα θα επιστρέφουν στις τοπικές κοινωνίες τηρώντας το περιβαλλοντικό ισοζύγιο.
▪ Θα υπάρχει αυστηρός έλεγχος όλων των δηλώσεων στο σύνολο τους.
▪ Η τακτοποίησή τους θα συνοδεύεται από πόρισμα ελεγκτή δόμησης.
Κοινή Υπουργική Απόφαση ΓΠ.οικ. 7586/2022 – ΦΕΚ 608/Β/12-2-2022
Καθορισμός διαδικασίας προσδιορισμού των υπόχρεων προσώπων και επιβολής του διοικητικού προστίμου της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4865/2021 (Α’ 238).
Οι εξαιρέσεις στο πρόστιμο: άρθρο 1 παρ.2:
Δεν υπέχουν την υποχρέωση εμβολιασμού τα φυσικά πρόσωπα που ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4865/2021 κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην υπό στοιχεία ΓΠ.οικ.81185/27.12.2021 (Β’ 6324) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης – Επικρατείας και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΓΠ.Οικ. 989/10.1.2022 (B’ 46) όμοια απόφαση.
Το πρόστιμο επίσης δεν επιβάλλεται: (α) στα φυσικά πρόσωπα που έχουν αιτηθεί κατ’ οίκον εμβολιασμό μέχρι και την 16.01.2022 και πραγματοποιήσουν τον εμβολιασμό τους σύμφωνα με το ραντεβού που θα προγραμματισθεί, το οποίο μπορεί να αναβληθεί μία φορά, (β) στα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου υπαγόμενο στην αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού καθώς και στα φυσικά πρόσωπα που κατά την ημερομηνία ελέγχου εμφανίζονται στο Μητρώο φορολογουμένων της ΑΑΔΕ με χώρα κατοικίας διαφορετική της Ελλάδας, (γ) στα φυσικά πρόσωπα που έχουν ηλικία από 96 ετών και άνω (δ) στα φυσικά πρόσωπα που δεν θεωρούνται φορολογικά ενεργά λόγω μη υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ούτε της συμπερίληψης τους σε φορολογική δήλωση τρίτων ως εξαρτώμενα μέλη κατά τα φορολογικά έτη 2018 έως 2020, (ε) στα φυσικά πρόσωπα που δεν διαθέτουν ΑΦΜ, (στ) στα φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν κάνει χρήση συνταγογράφησης εντός της τελευταίας πενταετίας, (ζ) στα φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στις περιπτώσεις του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α’130), (η) στα φυσικά πρόσωπα έχουν τεθεί σε καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης και (θ) στα φυσικά πρόσωπα που εργάζονται ως υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών ή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας κατ’ εντολήν στο εξωτερικό.
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπ’ αριθμόν 20/2022 απόφαση, με την οποία ρυθμίζεται η υποχρέωση των ιδιοκτητών, νομέων, επικαρπωτών και μισθωτών οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων, εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών, να προβούν σε καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους, προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασης της, μέχρι την 30η Απριλίου 2022.
#Κυρώσεις: Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων στην εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού καθώς και σε περίπτωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τον Δήμο, επιβάλλεται στους υπόχρεους το πρόστιμο της περίπτωσης 26 της υποπαραγράφου β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων Ν. 3463/2006 Α’ 114.