Ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων για άδεια διαμονής

Η ηλεκτρονική κατάθεση των δικαιολογητικών με σκοπό ο ενδιαφερόμενος να ανανεώσει την άδεια παραμονής του στην Ελλάδα ή την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών για την αρχική χορήγηση άδειας παραμονής βρίσκεται σε λειτουργεία από 16 Νοεμβρίου 2021.

Επικοινωνήστε με το Δικηγορικό μας Γραφείο, με σκοπό την ενημέρωσή σας για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την άδεια παραμονής σας και τη πλήρη κάλυψη σας στην κατάθεση των εγγράφων σας στην αρμόδια υπηρεσία.