ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • Αποδοχή και Αποποίηση Κληρονομίας
 • Δημόσια Διαθήκη
 • Ιδιόγραφη Διαθήκη
 • Μυστική Διαθήκη
 • Εξ αδιαθέτου Διαδοχή
 • Τάξεις Κληρονόμων
 • Συμμετοχή επιζώντος συζύγου στην κληρονομία & Αποκλεισμός αυτού
 • Συγκληρονόμοι
 • Νόμιμη Μοίρα και οι Δικαιούχοι
 • Αποδοχή και Αποποίηση Κληρονομίας Ανηλίκων Τέκνων
 • Αγωγές κατά της κληρονομίας
 • Αγωγή περί Κλήρου
 • Χρησικτησία κατά Κληρονόμου
 • Σχέσεις περισσότερων Κληρονόμων
 • Αποδοχή με το ευεργέτημα της απογραφής
 • Δικαστική Εκκαθάριση της Κληρονομίας
 • Κληρονομικό Καταπίστευμα
 • Εκποίηση της Κληρονομίας
 • Αίτηση Έκδοσης Κληρονομητηρίου
 • Εκτέλεση Διαθήκης
 • Ανάκληση Δωρεάς εν Ζωή λόγω Αχαριστίας